Politică de confidențialitate

Ce date prelucram ?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării comenzii, informării Dumneavoastra privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail, adresa IP, număr de telefon. Vă rugăm să NU ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Cine suntem ?

SC PROFI-TERM SRL este o companie inregistrata in Romania avand sediul social in Jud. Alba, locatitatea Sebes, Str. Augustin Bena, Nr. 99, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J01/646/2002, avand Codul de identificare fiscala RO15091368.

De ce avem nevoie de ele?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastra sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dumneavoastra:

 • Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • Servicii de facturare – nume, prenume, CNP, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;
 • Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;
 • Servicii IT – adresa IP necesara pentru filtrarea si detectarea atacurilor din internet.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Pentru comenzi datele dvs personale cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

Care sunt drepturile dvs?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea SC PROFI-TERM SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dumneavoastra, SC PROFI-TERM SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către SC PROFI-TERM SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC PROFI-TERM SRL  va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • Dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea SC PROFI-TERM SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC PROFI-TERM SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC PROFI-TERM SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; SC PROFI-TERM SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea SC PROFI-TERM SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC PROFI-TERM SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastra. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) SC PROFI-TERM SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dumneavoastra le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC PROFI-TERM SRL prevalează asupra drepturilor Dumneavoastra; SC PROFI-TERM SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SC PROFI-TERM SRL într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC PROFI-TERM SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC PROFI-TERM SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveti acces la datele dumneavoastra ?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la office@fereastraevola.ro. SC PROFI-TERM SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de SC PROFI-TERM SRL cu titlu gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC PROFI-TERM SRL poate:

 • fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

 

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de SC PROFI-TERM SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.